Vstupné

Ceník vstupného
do sportovního areálu Koupaliště Semčice

 

Jednotlivé vstupné pro letní období

 Děti do 5 let

ZDARMA

 Děti od 5 do 15 let, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

15,-Kč

 Dospělí

30,-Kč

 

Zvýhodněné vstupné pro letní období

pro školy, dětské tábory a organizované skupiny

  1 odpovědný vedoucí + 10 dětí

60,-Kč

  každé dítě skupiny do počtu 10 členů 

7,-Kč

  každý dospělý ve skupině nad počet 10 dětí

15,-Kč

            Při pobytu ve SA Koupaliště Semčice jsou školy, dětské tábory a organizované skupiny povinny se řídit Metodickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. prosince 2005, č.j.: 37 014/2005-25.

 

Permanentní vstupenky pro letní období

 Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)

ZDARMA

 Děti, nevýdělečně činní do 26 let a důchodci

150,-Kč

 Dospělí

(podmíněno min. 5 brigádnickými hodinami)

150,-Kč

 Dospělí

300,-Kč

 Členové TJ Semčice

300,-Kč

 Členové TJ Semčice

(podmíněno min. 15 brigádnickými hodinami)

ZDARMA

 

Schválil Výkonný výbor TJ Semčice z. s.