PRONÁJEM KURTŮ

ve sportovním areálu TJ Semčice, z.s.

    Domluvu o pronájmu kurtů proveďte v předstihu se správcem sportovního areálu - s panem Zbyňkem Řípou (tel. 733 728 973) tak, aby nedošlo k souběhu akcí mimo dlouhodobý plán využití sportovního areálu TJ Semčice, z.s..

 

Pro další kontakty - "klikni zde"  
 

Podmínky pronájmu:

 

kurt + náčiní ke hře + kabina + sprcha150,- Kč / 1 hod.

  • kurt bude ke hře bude připraven a po hře uklizen pronajímatelem;
  • kurt nebude v průběhu hry upravován pronajímatelem;
  • úprava kurtu v průběhu pronájmu (hry) je v péči nájemce.

 

kurt + náčiní ke hře + kabina + sprcha100,- Kč / 1 hod.

  • nájemce provádí přípravu kurtu před hrou, úpravu kurtu v průběhu hry i úklid kurtu po ukončení hry sám;

 

kurt + náčiní ke hře + kabina + sprcha + umělé osvětlení = viz výše + 50,- Kč / 1 hod.

 

Schválil Výbor TJ Semčice, z.s.