PRONÁJEM KURTŮ

ve sportovním areálu TJ Semčice, z. s.

    Domluvu o pronájmu kurtů proveďte v předstihu se správcem sportovního areálu panem Zdeňkem Kroupou (tel.: 604 992 848) nebo s místopředsedou Radimem Hynkem (tel.: 728 485 140) tak, aby byl vyloučen souběh akcí pořádaných ve SA mimo dlouhodobý plán využití sportovního areálu TJ Semčice, z. s.

Pro další kontakty - "klikni zde"  
 

Podmínky pronájmu:

kurt + náčiní ke hře + kabina + sprcha150,- Kč / 1 hod.

  • nájemce provádí přípravu kurtu před hrou, úpravu kurtu v průběhu hry i úklid kurtu po ukončení hry sám;

Příplatek za umělé osvětlení = 50,- Kč / 1 hod.

 Schválil Výkonný výbor TJ Semčice, z. s.