Provozní řád Koupaliště SEMČICE

Provozní řád

koupaliště v obci Semčice

Provozní řád vypracovaný dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Název koupaliště: koupaliště Semčice

Režim provozu: koupaliště nádrž ke koupání – koupaní na vlastní nebezpečí (bez plavčíka);

Provozovatel: TJ Semčice z.s., Semčice 240, 294 46  Semčice, IČO: 42717230;

Kontaktní údaje: Jan Klimo (725 488 791), Zbyněk Řípa (733 728 973);

Provozní doba koupaliště: od 11:00 – 18:00 hod. Denně;

Začátek a ukončení koupací sezóny: dle klimatických podmínek – bude nahlášen KHS;

 

I. Areál koupaliště

1. Hlavní budova

a) občerstvení:

 • část prodejní - regály na zboží, lednice, chladící box, dřez, zařízení na čepování piva;
 • část přípravná – dřez, regály na nádobí a obalový materiál, lednice, el. Sporák, varná konvice, váha, mikrovlnná trouba, fritéza, ohřívač vody;
 • příruční sklad - lednice, regály na zboží;
 • voda připojena z veřejného řádu.

b) kabiny:

 • rozhlasová místnost - skříň, pracovní stůl, rozhlasová aparatura;
 • technická místnost – police;
 • úklidová místnost – regály, 1x umyvadlo;
 • šatna „hosté“ - lavice, stůl, židle, nástěnný věšák, 1x umyvadlo, 2x sprcha, ohřívač vody;
 • šatna „domácí“ - lavice, stůl, židle, nástěnný věšák; 1x umyvadlo, 2x sprcha.

c) toalety:

 • oddělené pro muže a ženy se samostatnými vchody a východy;
 • dámské: 3x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 2x umyvadlo;
 • pánské: 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 3x pisoár, 2x umyvadlo.

d) klubovna:

 • společenská místnost se stoly a židlemi, barový pult, televize, krbová kamna;
 • WC pro personál – záchodová mísa, umyvadlo.

 

2. Letní parket, zastřešené venkovní sezení, venkovní sezení

a) taneční parket:

 • rovná betonová plocha ohrazená zábradlím.

b) pódium:

 • zastřešená vyvýšená betonová plocha ohrazená zábradlím;
 • pod vybavení stoly a židlemi slouží jako venkovní sezení.

c) terasa:

 • zastřešená vyvýšená betonová plocha ohrazená zábradlím;
 • pod vybavení stoly a židlemi slouží jako venkovní sezení;
 • zastřešená udírna;
 • pod terasou jsou dva samostatné skladovací prostory (první pro uskladnění chemikálií a ostatního vybavení pro údržbu areálu, druhý pro uskladnění nápojů). Z bezpečnostních důvodů jsou oba uzamčeny – podléhají zvláštnímu režimu vstupu.

d) venkovní sezení:

 • nezastřešené venkovní sezení;
 • napevno zabudované stoly (19ks) a lavice (38ks) s možností instalace slunečníků;
 • několik laviček (3ks) rozmístěno na travnaté ploše areálu;
 • improvizované sezení u otevřeného ohniště.

 

3. Hrací plocha, tribuna, sklad sportovního náčiní

a) antukové kurty:

 • 3x antukové kurty standardních rozměrů;
 • umělé osvětlení;
 • vybavenost na hraní nohejbalu, volejbalu, ostatních síťových sportů a fotbalu.

b) sklad sportovního náčiní:

 • uzamykatelný sklep.

c) tribuna:

 • vyvýšená zastřešená tribuna se zabudovanými lavicemi (10ks).

 

4. Nádrž se skokanským můstkem a klouzačkou

 • rozměry: délka – 60m, šířka – 25m, hloubka 0,5 až 3,5m;
 • skokanský můstek: výška – 2,15m;
 • klouzačka: spirálovitého tvaru bez trvalého oplachu vodou (ruční pumpa), výška – 2,5 m;
 • dětská klouzačka: bez oplachu, výška – 0,8 m.

 

5. Venkovní sprchy

 • 1x venkovní sprcha k osvěžení či opláchnutí, napojená na vodní zdroj – studna (viz. Bod III. 1. tohoto provozního řádu).

 

6. Odpočinková plocha

 • travnatá odpočinková plocha kolem celé nádrže v severní části stíněna vzrostlými stromy;
 • lavičky (3ks);

II. Čištění bazénu, úprava vody a úklid areálu koupaliště

1. Čištění bazénu

 • mechanické čištění se dle potřeby provádí koštětem, před provozem a během provozu se z vody odstraňují nečistoty sítem na násadě;
 • vodní nádrž má stálý přítok vody.

 

2. Úprava vody

 • úprava vody probíhá dle potřeby, vždy však večer po ukončení provozu;
 • voda je chemicky upravována v pomocí chlornanu sodného;
 • vzhledem k tomu, že vodní nádrž má stálý přítok vody, chemická úprava vody bude prováděna minimálně, v malých konečných koncentracích a to maximálně do obsahu 0,3 mg/l celkového chloru v rekreační vodě;
 • při aplikaci chemických přípravků jsou používány ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, ochranné brýle, plné boty, dlouhé kalhoty, zástěra;
 • chemikálie pro údržbu kvality vody jsou uloženy v uzamčené místnosti pod terasou podléhající zvláštnímu režimu vstupu.

 

3. Úklid odpadků

 • odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu koupaliště;
 • koše se vyprazdňují dle potřeby, nejméně však jednou denně před začátkem provozu;
 • odvoz odpadků zajišťuje firma Compag Mladá Boleslav.

 

4. Úklid areálu koupaliště

 • denně před zahájením provozu je proveden úklid všech prostor, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění;
 • nejméně jednou denně obvykle před zahájením provozu se čistí a stírají podlahy šaten, toalet včetně sedátek (odpovídajícím desinfekčním roztokem), dále dle potřeby tak, aby byl udržován pořádek;
 • úklidové a desinfekční prostředky se používají dle návodu výrobce v baktericidní, virucidní a fungicidní koncentraci; zajištěno jejich pravidelné střídání podle účinné látky, aby bylo zabráněno vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů;
 • úklidové a desinfekční prostředky jsou uloženy v uzamčené skříni na dámských toaletách a v uzamčeném skladovacím prostoru pod terasou;
 • při úklidu jsou používány ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, plné boty, dlouhé kalhoty;
 • travnatá odpočinková plocha je pravidelně sekána a udržována.

 

 

III. Vodní hospodářství

 

1. Zdroj vody pro sociální zařízení, občerstvení a sprchy:

 • studna na parc. č. 843 v k.ú. Ctiměřice;
 • občerstvení napojeno na veřejný vodovod, ostatní výtoky napojeny na uvedenou studnu (tyto výtoky jsou označeny informací ,,užitková voda“);
 • provozovatel studny: Obec Semčice – provoz studny řešen samostatným Provozním řádem. Před zahájením koupací sezóny bude Obcí Semčice předložen aktuální „vyhovující“ rozbor pitné vody minimálně v rozsahu kráceného stanovení podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – voda dlouhodobě vykazuje nadlimitní obsah dusičnanů, obvykle v rozmezí 65 až 80 mg/l.

 

2. Zdroj plnící a ředící vody bazénu:

 • studna (viz bod III. 1. tohoto provozního řádu).

 

3. Odpadní vody:

 • průtočná vodní nádrž s přepadem do potoka;
 • odpadní vody – septik.

IV. Kontrola jakosti vody v bazénu

Kontrola dle požadavků vyhlášky č. 238/2011.

 • odběr i analýzu vody na základě zakázky provádí akreditovaná laboratoř;
 • kontrola je zahájena před předpokládaným začátkem sezóny, přičemž je provozu koupaliště zahájen až po obdržení informace o vyhovující jakosti zkoušené vody a pak dále v provozní sezóně v rozsahu dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.;
 • výsledky kontroly vody jsou k dispozici u správce areálu koupaliště;
 • výsledky jsou prostřednictvím laboratoře zasílány KHS v předepsané elektronické podobě a archivovány po dobu 5 let.
 • Poslední kontrola vždy vyvěšena až do další kontroly na nástěnce.

 

V. Nevyhovující kvalita vody

 • Pokud bude během koupací sezóny překročena limitní hodnota u mikrobiologického ukazatele, je nutné provést bez prodlení opakovaný odběr. Při překročení limitních hodnot i při opakovaném odběru není možné provozovat koupání;
 • maximální hodnoty pro přijatelný provoz: celkový chlor max. 0,3 mg/l, dále dle přílohy č. 4 a 7 vyhlášky 238/2011 Sb..

 

VI. Provozní deník

do provozního deníku se denně zapisují:

 • hodnoty celkového chloru (měřeno před zahájením denního provozu);
 • dávkování chemikálií do vody;
 • údaje o počasí;
 • údaje o teplotě vody a vzduchu.

-

VII. Vybavení lékárničkou

 • koupaliště je vybaveno lékárničkou, která je k dispozici u správce areálu koupaliště;
 • lékárnička je pravidelně kontrolována a obměňována.

 

VIII. Důležitá telefonní čísla

 • 150      Hasičský záchranný sbor ČR;
 • 155      Zdravotnická záchranná služba;
 • 158      Policie ČR;
 • 112      Jednotné evropské číslo tísňového volání.

 

 

V Semčicích dne 2.5.2017                                                                  

Předseda TJ Semčice z.s.

                                                                                                          Jan Klimo