Provozní řád Koupaliště SEMČICE

Provozní řád

Koupaliště Semčice (obec Semčice)

    Provozní řád vypracovaný dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Název koupaliště: Koupaliště Semčice

Režim provozu: koupaliště nádrž ke koupání – koupaní na vlastní nebezpečí (bez plavčíka);

Provozovatel: TJ Semčice z. s., Semčice 240, 294 46 Semčice, IČO: 42717230;

Kontaktní údaje: Jan Klimo (725 488 791), Zdeněk Kroupa (604 992 848);

Provozní doba koupaliště: v letním období denně od 11:00–18:00 hod.;

Začátek a ukončení koupací sezóny: dle klimatických podmínek – bude hlášeno KHS.

 

I. Areál koupaliště

 

1. Hlavní budova

a) občerstvení:

 • část prodejní – regály na zboží, lednice, chladicí box, dřez, zařízení na čepování piva;
 • část přípravná – dřez, regály na nádobí a obalový materiál, lednice, el. sporák, varná konvice, váha, mikrovlnná trouba, fritéza, ohřívač vody;
 • příruční sklad – lednice, regály na zboží;
 • voda připojena z veřejného řádu.

b) kabiny:

 • rozhlasová místnost – skříň, pracovní stůl, rozhlasová aparatura;
 • technická místnost – police;
 • úklidová místnost – regály, 1x umyvadlo;
 • šatna „hosté“ – lavice, stůl, židle, nástěnný věšák, 1x umyvadlo, 2x sprcha, ohřívač vody;
 • šatna „domácí“ – lavice, stůl, židle, nástěnný věšák; 1x umyvadlo, 2x sprcha;

c) toalety:

 • oddělené pro muže a ženy se samostatnými vchody a východy:
 • dámské: 3x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 2x umyvadlo;
 • pánské: 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 3x pisoár, 2x umyvadlo.

d) klubovna:

 • společenská místnost se stoly a židlemi, barový pult, televize, krbová kamna;
 • WC pro personál – záchodová mísa, umyvadlo.

 

2. Letní parket, zastřešené venkovní sezení, venkovní sezení

a) taneční parket:

 • rovná betonová plocha ohrazená zábradlím.

b) pódium:

 • zastřešená vyvýšená betonová plocha ohrazená zábradlím;
 • podium vybavené stoly a židlemi slouží jako venkovní sezení.

c) terasa:

 • zastřešená vyvýšená betonová plocha ohrazená zábradlím;
 • terasa vybavená stoly a židlemi slouží jako venkovní sezení;
 • zastřešená udírna;
 • pod terasou jsou dva samostatné skladovací prostory (první pro uskladnění bazénové chemie a ostatního vybavení pro údržbu areálu, druhý pro uskladnění nápojů). Z bezpečnostních důvodů jsou oba uzamčeny – podléhají zvláštnímu režimu vstupu.

d) venkovní sezení:

 • nezastřešené venkovní sezení;
 • napevno zabudované stoly (19 ks) a lavice (38 ks) s možností instalace slunečníků;
 • několik laviček (3 ks) rozmístěno na travnaté ploše areálu;
 • improvizované sezení u otevřeného ohniště.

 

3. Hrací plocha, tribuna, sklad sportovního náčiní

a) antukové kurty:

 • 3x antukové kurty standardních rozměrů;
 • umělé osvětlení;
 • vybavenost na hraní nohejbalu, volejbalu, ostatních síťových sportů a fotbalu.

b) sklad sportovního náčiní:

 • uzamykatelný sklep.

c) tribuna:

 • vyvýšená zastřešená tribuna se zabudovanými lavicemi (10 ks).

 

4. Nádrž se skokanským můstkem a klouzačkou

 • rozměry: délka – 60 m, šířka – 25 m, hloubka 0,5 m až 3,5 m;
 • skokanský můstek: výška – 2,15 m;
 • klouzačka: spirálovitého tvaru bez trvalého oplachu vodou (ruční pumpa), výška – 2,5 m;
 • dětská klouzačka: bez oplachu, výška – 1,5 m.

 

5. Venkovní sprchy

 • 1x venkovní sprcha k osvěžení či opláchnutí, napojená na vodní zdroj – studna (viz bod III. 1. tohoto provozního řádu).

 

6. Odpočinková plocha

 • travnatá odpočinková plocha kolem celé nádrže v severní části stíněna vzrostlými stromy;
 • lavičky (9 ks);

 

II. Čištění bazénu, úprava vody a úklid areálu koupaliště

 

1. Čištění bazénu

 • mechanické čištění se dle potřeby provádí koštětem, před provozem a během provozu se z vody odstraňují nečistoty sítem na násadě;
 • vodní nádrž má stálý přítok vody.

 

2. Úprava vody

 • úprava vody probíhá dle potřeby, vždy však večer po ukončení provozu;
 • voda je chemicky upravována s pomocí chlornanu sodného;
 • vzhledem k tomu, že vodní nádrž má stálý přítok vody, chemická úprava vody bude prováděna minimálně, v malých konečných koncentracích a to maximálně do obsahu 0,3 mg/l celkového chloru v rekreační vodě;
 • při aplikaci chemických přípravků jsou používány ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, ochranné brýle, plné boty, dlouhé kalhoty, zástěra;
 • chemikálie pro údržbu kvality vody jsou uloženy v uzamčené místnosti pod terasou podléhající zvláštnímu režimu vstupu.

 

3. Úklid odpadků

 • odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu koupaliště;
 • koše se vyprazdňují dle potřeby, nejméně však jednou denně před začátkem provozu
 • odvoz odpadků zajišťuje firma COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.

 

4. Úklid areálu koupaliště

 • denně před zahájením provozu je proveden úklid všech prostor, včetně ploch určených pro odpočinek a slunění;
 • nejméně jednou denně, obvykle před zahájením provozu, se čistí a stírají podlahy šaten, toalet včetně sedátek (odpovídajícím desinfekčním roztokem), dále dle potřeby tak, aby byl udržován pořádek;
 • úklidové a desinfekční prostředky se používají dle návodu výrobce v baktericidní, virucidní a fungicidní koncentraci a je zajištěno jejich pravidelné střídání podle účinnosti látky tak, aby bylo zabráněno vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů;
 • úklidové a desinfekční prostředky jsou uloženy v uzamčené skříni na dámských toaletách a v uzamčeném skladovacím prostoru pod terasou;
 • při úklidu jsou používány ochranné pracovní pomůcky – gumové rukavice, plné boty, dlouhé kalhoty;
 • travnatá odpočinková plocha je pravidelně sekána a udržována.

 

III. Vodní hospodářství

 

1. Zdroj vody pro sociální zařízení, občerstvení a sprchy:

 • studna na parc. č. 843 v k. ú. Ctiměřice;
 • občerstvení napojeno na veřejný vodovod, ostatní výtoky napojeny na uvedenou studnu (tyto výtoky jsou označeny informací ,,užitková voda“);
 • provozovatel studny: Obec Semčice – provoz studny řešen samostatným Provozním řádem. Před zahájením koupací sezóny bude Obcí Semčice předložen aktuální „vyhovující“ rozbor pitné vody minimálně v rozsahu kráceného stanovení podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. – voda dlouhodobě vykazuje nadlimitní obsah dusičnanů, obvykle v rozmezí 65 až 80 mg/l.

 

2. Zdroj plnící a ředící vody bazénu:

 • studna (viz bod III. 1. tohoto provozního řádu).

 

3. Odpadní vody:

 • průtočná vodní nádrž s přepadem do potoka;
 • odpadní vody – septik.

 

IV. Kontrola jakosti vody v bazénu

 

Kontrola dle požadavků vyhlášky č. 238/2011.

 • odběr i analýzu vody na základě zakázky provádí akreditovaná laboratoř;
 • kontrola je zahájena před předpokládaným začátkem koupací sezóny, přičemž je provoz koupaliště zahájen až po obdržení informace o vyhovující jakosti zkoušené vody, a pak dále v provozní sezóně v rozsahu dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.;
 • výsledky analýzy vody jsou prostřednictvím laboratoře zasílány KHS v předepsané elektronické podobě a archivovány po dobu 5 let majitelem SA;
 • výsledky poslední analýzy budou vždy vyvěšeny na nástěnce v areálu koupaliště.

 

V. Nevyhovující kvalita vody

 

 • pokud bude během koupací sezóny překročena limitní hodnota u mikrobiologického ukazatele, je nutné provést bez prodlení opakovaný odběr;
 • při překročení limitních hodnot i při opakovaném odběru není možné provozovat koupání;
 • maximální hodnoty pro přijatelný provoz: celkový chlor max. 0,3 mg/l, dále dle přílohy č. 4 a 7 vyhlášky 238/2011 Sb.

 

VI. Provozní deník

 

do provozního deníku se denně zapisují:

 • hodnoty celkového chloru (měřeno před zahájením denního provozu);
 • dávkování chemikálií do vody;
 • údaje o počasí;
 • údaje o teplotě vody a vzduchu.

Měření zajišťuje obsluha kiosku, provozní deník pro kontrolu umístěn v prostoru kiosku.

 

VII. Vybavení lékárničkou

 

 • koupaliště je vybaveno lékárničkou, která je k dispozici u obsluhy kiosku v areálu koupaliště;
 • lékárnička je pravidelně kontrolována a obměňována.

 

VIII. Důležitá telefonní čísla

 

 • 150      Hasičský záchranný sbor ČR;
 • 155      Zdravotnická záchranná služba;
 • 158      Policie ČR;
 • 112      Jednotné evropské číslo tísňového volání.

 

 

V Semčicích dne 28. 5. 2018                                                           

Předseda TJ Semčice z. s.

                                                                                                                                   Jan Klimo