Tělovýchovná jednota Semčice z.s. byla založena jako Tělocvičná jednota SOKOL v Semčice dne 11. listopadu 1919 jako odbočka jednoty dobrovické a dne 17. července 1921 se sokolská jednota Semčice osamostatnila.

    Cvičilo se na místních sletech, okrskových, župních a všesokolských. Konaly se přednášky s různou všeobecně vzdělávací tematikou a sokolové se zapojovali i do práce ochotnického spolku, konaly se tajné výlety. Po postavení nové školy se v hojném počtu cvičilo v tamní tělocvičně a od r. 1932 se též hrál volejbal. Prvním starostou Sokola byl zvolen bratr Václav Stehlík, dalšími funkcionáři byli bratři Čeněk Hořejší, Stanislav Veselý, Anežka Řezáčová, Jan Hanuš, Marie Bartošová, František Pulda, Tomáš Mika, František Hrubý, Václav Dvořák, Josef Čvančara, Josef Heřmanský, Václav Fadrhons z Pěčic. Jednota Sokola pracovala až do r. 1940, kdy okupanti Sokol u nás zakázali a její činnost byla obnovena až v r. 1945. Po roce 1946 postupně aktivita Sokola klesala a začalo se hovořit o změnách v sokolství. V roce 1953 přešel Sokol pod tělovýchovnou jednotu VŠÚŘ Semčice a byl přejmenován na Dynamo Semčice. V r. 1968 se opět tělovýchovná jednota Sokol osamostatnila. Dne 7. března 2015 Výroční členská schůze odsouhlasila změnu názvu na TJ Semčice z.s. (zapsaný spolek).

     V dnešní době je TJ opět velmi aktivní organizací, pořádá řadu soutěží a turnajů, např. turnaje v malé kopané, Memoriál Bohumila Sládka (volejbal), turnaje v nohejbalu, vánoční turnaj volejbalu, májový pochod, taneční zábavy, diskotéky a řadu dalších sportovních a společenských akcí.