Návštěvní řád koupaliště SEMČICE

Návštěvní řád koupaliště ve volné přírodě Semčice

 

1. Vstup je dovolen pouze s platnou vstupenkou, která platí celý den v době provozu. Mimo provozní dobu je vstup na koupaliště zakázán.

2. Dětem mladším 10 let je vstup na koupaliště dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Není dovolen přístup osobě trpícími vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, zahmyzené, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou, dětem do 12 měsíců je vstup do bazénu zakázán

4. Před vstupem do bazénu se řádně oplachujte, použití mýdla, nebo podobných látek je pod sprchami a zejména v bazénu zakázáno.

5. Je zakázáno vzájemné potápění a vhazování do bazénu.

6. Je zakázáno nepřístojné chování, které ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek na koupališti nebo hlukem rušit klid ostatních návštěvníků.

7. Je zakázáno znečišťovat vodu i ostatní prostory vhazováním odpadků.

8. Návštěvník je povinen nahradit škody nebo ztráty, které jeho vinou byly způsobeny na zařízení areálu nebo majetku návštěvníků.

9. Za věci uložené v prostoru koupaliště nebo převlékárnách se neručí.

10. Je zakázáno kouřit v šatnách, dále brát do prostoru koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

11. Psi a jiná zvířata mají do areálu vstup zakázán.

12. Je zakázáno hrát s tvrdými míči (na koupanou, házenou apod.) mimo místa k tomu určená.

13. V prostorách areálu je návštěvníkům povolen pohyb výhradně v prostorách k tomu určených. Zakazuje se lézt po stromech, střechách, stolech a jiných vyvýšených plochách mimo ploch k tomu určených (klouzačku a skokanský můstek).

 

V Semčicích 2. 5. 2017                                                               

Výbor TJ Semčice, z.s.