Herní řád nohejbalových soutěží ONS Mladá Boleslav platný od 01.04.2019

 

Pořadatel: ONS Mladá Boleslav

Řízení soutěží: Sportovně technická komise okresu Mladá Boleslav (STK)

Termíny: Zahájení – 24.04.2019, ukončení -01.10.2019 (viz. Herní kalendář OP a OS 2019)

Soutěže: Okresní přebor (dále jen OP) a Okresní soutěž (dále jen OS)

 

Základní technická ustanovení:

 

1. Pravidla

 Hraje se dle aktuálně platných Stanov, Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, Disciplinárního řádu a Herního řádu pro ONS Mladá Boleslav.

 Oddíl musí být registrován u ČNS.

 Na schůzi konané dne 19.3.2019 odmítly oddíly z administrativních, časových a finančních důvodů elektronické soupisky a hráčské karty u ČNS. To však neznamená, že by STK připustila duplicitu startu hráčů. Soutěže budou řízeny tak, jako kdyby oddíly měly elektronické soupisky a hráči měli hráčské karty. Má-li hráč hráčskou kartu u ČNS, tak se veškeré úkony řeší přes ČNS. V opačném případě řeší veškeré úkony ONS Mladá Boleslav.

 

2. Podmínky účasti

 Řádně vyplnění a odevzdaní přihlášky, soupisky do soutěže 2019.

 Zaplacení oddílových postihů z minulých období.

 Zaplacení startovného. Pro soutěžní rok 2019 - 600,-Kč.

 Mít platné registrace všech hráčů uvedených na soupisce 2019.

Veškeré platby provádět na č.ú.: 248313676/0300, vs 26 ( Do Zprávy pro příjemce prosím uvádět: nohejbal_ název oddílu

 

3. Systém

 Družstva hrají každý s každým dvoukolově, první uvedený v termínové listině je vždy pořadatelem. Hraje se na dva vítězné sety, sety končí dosažením desátého bodu jedním ze soupeřů. Případný třetí set se hraje od stavu 0:0.

 Pořadí zápasů: 1. 1D – 1D 2. 2D - 2D 3. 1T - 1T 4. 1S - 1S 5. 1D - 2D 6. 2D -1D 7. 2T - 2T

 V Okresní soutěži je možné, po vzájemné dohodě, předem vypustit zápas v singlu. Jestliže bude stav utkání po odehrání druhé trojice nerozhodný, musí být odehráno utkání v singlu. Stav utkání nesmí skončit nerozhodně. Utkání v singlu bude odehráno jako poslední, v celém zápase.

 údery/dopady:

Okresní přebor (OP): dvojice, trojice - 3_údery, 2_ dopady/ jednotlivci - 2 údery, 1 dopad

Okresní soutěž (OS): dvojice, trojice - 3_údery, 3_ dopady/ jednotlivci - 2 údery, 1 dopad

 Zápas jednotlivců_ rozměr 9x13,1m. Podání je křížem, střídáme stranu dle získaných bodů sudé zprava, liché zleva podávajícího mužstva. Podání musí být provedeno jen mezi 6,5 až 9 m hřiště.

 Zápas druhé trojice_Po celou dobu zápasu se na hřišti nesmí objevit stejná sestava, která nastoupila k zápasu první trojice! Minimálně jeden hráč musí být prostřídán.

 STK povoluje start dvou mužstev z jednoho oddílu v soutěži. Každé mužstvo má svou soupisku. V oddíle není povoleno fluktování v jedné soutěži. Mužstvům byla přidělena čísla 1 a 8 při rozlosování. V roce 2019 nebude využito.

 Ke startu žáků v soutěžích dospělých je nutné „postaršení „. Formulář je k dispozici na webu ČNS.

 

4. Účastníci

 Startují pouze družstva uvedená v rozpise soutěží a s registrací u ČNS. Všechna družstva musí mít řádně podanou přihlášku/ soupisku hráčů potvrzenou TJ/ razítko, podpis a řídícím orgánem soutěže (ONS Ml. Boleslav) včetně platných registrací hráčů. Registrace hráče slouží k prokázání totožnosti hráče. Žáci/ dorost, kteří hrají soutěže řízené KNS mají již své registrace vydané KNS a mohou nastupovat v soutěžích řízených ONS Ml. Boleslav na krajské registrace. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Bez platné registrace není možné nastoupit k utkání. Jednotný úbor se nevyžaduje.

 V případě umístění mužstev z vyšší soutěže v soutěžích pořádaných ONS Ml. Boleslav si svaz vyhrazuje právo měnit počet, a obsazení účastníků v soutěžích. „Spadnou-li“ oddíly z vyšší soutěže a budou-li mít zájem startovat v soutěžích pořádaných ONS Ml. Boleslav, musí jim svaz nabídnout start v nejvyšší možné soutěži. V současnosti se to týká oddílu: SK Jizerní Vtelno.

 

5. Regulérnost hřiště

 Regulérnosti hřiště rozhoduje vždy vedoucí či trenér domácího družstva.

 Volná venkovní hrací plocha je pro oddíly ONS Ml. Boleslav stanovena na 2,5 m. Dle rozhodnutí schůze vedoucích oddílů OP (19. března 2019) se uděluje vyjímka oddílu Hrdlořezy Důl, NK Bakov nad Jizerou a TJ Sokol Bradlec na venkovní hrací plochu. Na hřišti oddílu Hrdlořezy Důl se nebude pískat změna povrchu či dotyk hráče se zdí. Změna povrchu se rovněž nebude pískat na hřišti v Bakově nad Jizerou a na hřišti TJ Sokol Bradlec.

 

6. Povinnosti pořádajícího oddílu

 Domácí oddíl musí zajistit regulérnost a vybavenost hřiště dle Soutěžního řádu a možnost umytí hráčů alespoň studenou vodou.
 Domácí oddíl zodpovídá za Zápis o utkání, který zkontrolovaný, podepsaný odešle nejpozději do 48 hod. na onskmb@seznam.cz . Utkání má své kolo, které je potřeba uvádět do zápisu. Při posílání naskenovaného zápisu prosím uvést do názvu kolo a jména soupeřů (př.1_ TJ Plazy „B“ – Sokol Semčice „A“.jpg)
 V rozhodování se střídají zástupci obou mužstev (případně školení rozhodčí), jednotlivé zápasy řídí dva rozhodčí z jednoho mužstva. Rozhodovat začíná hostující mužstvo.

7. Hrací den

 V určených termínech od dubna do konce srpna se začátkem v 16.30 hod., od září od 16.00 hod. viz. Herní kalendář 2019.

 Utkání je možné přeložit na základě dohody soupeřů. Žádost o odložení utkání musí být oznámeno max. 48 hod. před začátkem utkání emailem (onskmb@seznam.cz ) na STK. Odkládat utkání je možné pouze v nejnutnějších případech. O odložení utkání rozhodne STK na základě žádosti oddílů. Do žádosti o odložení uvádět v kopii emailu i vedoucího druhého mužstva. STK nařizuje, aby takto odložené utkání bylo odehráno nejpozději do 14-ti dnů od původního termínu! Jestli se tak nestane, STK kontumuje utkání v neprospěch týmu, který o odložení požádal. Tento oddíl bude rovněž potrestán pokutou za nesehrané utkání a bude mu odečten jeden bod dle platného Herního řádu pro ONS Mladá Boleslav.

Okresní přebor_hrací den je čtvrtek. (Vyjímku mají oddíly TJ Sokol Mn. Hradiště „B“ a TJ Plazy, které mají hrací den pro domácí utkání úterý.)

Okresní soutěž_hrací den je úterý. (Vyjímku má oddíl TJ Záryby, který má hrací den pro domácí utkání středu.)

 

8. Postihy , poplatky:

 Kontumace 300,-Kč (+domácí hostům dopravu 5 osob veř. dopravou nebo Kč 3,30 za km v případě, že se domácí nedostavili k utkání)

 Neodeslání zápisu o utkání 200,-Kč

 Špatně vyplněný zápis/ pozdní zaslání zápisu o utkání 100,-Kč

 Vyloučení, odstoupení ze soutěže 500,-Kč (+ postihy pro mužstvo dle Soutěžního řádu)

 Pozdní zaslání soupisky 200,-Kč

 Pozdní zaslání přihlášky 200,-Kč

 Neuhrazení pokut, startovného do předem daného termínu 200,-Kč

 Přestup/ hostování 200,-Kč

 Nová registrace 30,-Kč / ztráta 100,-Kč

 

9. Hodnocení

 vítězství 2 body, prohra 0 bodů, ostatní (-1) bod

 Do kvalifikace o účast v krajské soutěži na rok 2020 postupuje vítěz Okresního přeboru, případně další zájemce, který splňuje podmínky účasti v Kvalifikaci o KS 2020 dané KNS.

 Poslední z OP sestupuje do OS a vítěz OS postupuje do OP.

 Vítěz OP obdrží 1000,-, druhý 800,- a třetí 600,-Kč

 Vítěz OS obdrží 900,-, druhý 700,- a třetí 500,- Kč

 

10. Spojení na VV nohejbalu ONS Ml. Boleslav

 Předseda, sekretář_Josef Ďurček_tel. 606 104 967

 Místopředseda_Pavel Jareš_tel. 777 668 766

 Člen VV_David Šulc_tel. 777 292 397

 Web ONS Ml. Boleslav: www.onsmb.estranky.cz

 Email na ONS Ml. Boleslav: onskmb@seznam.cz

 

Dne 19. března 2019 zapsal

Ďurček Josef

 

Ďurček JosefHerní řád nohejbalových soutěží ONS Mladá Boleslav platný od 01.04.2019
Pořadatel: ONS Mladá Boleslav
Řízení soutěží: Sportovně technická komise okresu Mladá Boleslav (STK)
Termíny: Zahájení – 24.04.2019, ukončení -01.10.2019 (viz. Herní kalendář OP a OS 2019)
Soutěže: Okresní přebor (dále jen OP) a Okresní soutěž (dále jen OS)
Základní technická ustanovení:
1. Pravidla
 Hraje se dle aktuálně platných Stanov, Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, Disciplinárního řádu a Herního řádu pro ONS Mladá Boleslav.
 Oddíl musí být registrován u ČNS.
 Na schůzi konané dne 19.3.2019 odmítly oddíly z administrativních, časových a finančních důvodů elektronické soupisky a hráčské karty u ČNS. To však neznamená, že by STK připustila duplicitu startu hráčů. Soutěže budou řízeny tak, jako kdyby oddíly měly elektronické soupisky a hráči měli hráčské karty. Má-li hráč hráčskou kartu u ČNS, tak se veškeré úkony řeší přes ČNS. V opačném případě řeší veškeré úkony ONS Mladá Boleslav.
2. Podmínky účasti
 Řádně vyplnění a odevzdaní přihlášky, soupisky do soutěže 2019.
 Zaplacení oddílových postihů z minulých období.
 Zaplacení startovného. Pro soutěžní rok 2019 - 600,-Kč.
 Mít platné registrace všech hráčů uvedených na soupisce 2019.  Veškeré platby provádět na č.ú.: 248313676/0300, vs 26 ( Do Zprávy pro příjemce prosím uvádět: nohejbal_ název oddílu
Průmyslová 862, 29306 Kosmonosy
OKRESNÍ NOHEJBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV
www.onsmb.estranky.cz, onskmb@seznam.cz
3. Systém
 Družstva hrají každý s každým dvoukolově, první uvedený v termínové listině je vždy pořadatelem. Hraje se na dva vítězné sety, sety končí dosažením desátého bodu jedním ze soupeřů. Případný třetí set se hraje od stavu 0:0.
 Pořadí zápasů: 1. 1D – 1D 2. 2D - 2D 3. 1T - 1T 4. 1S - 1S 5. 1D - 2D 6. 2D -1D 7. 2T - 2T
 V Okresní soutěži je možné, po vzájemné dohodě, předem vypustit zápas v singlu. Jestliže bude stav utkání po odehrání druhé trojice nerozhodný, musí být odehráno utkání v singlu. Stav utkání nesmí skončit nerozhodně. Utkání v singlu bude odehráno jako poslední, v celém zápase.
 údery/dopady:
Okresní přebor (OP): dvojice, trojice - 3_údery, 2_ dopady/ jednotlivci - 2 údery, 1 dopad
Okresní soutěž (OS): dvojice, trojice - 3_údery, 3_ dopady/ jednotlivci - 2 údery, 1 dopad
 Zápas jednotlivců_ rozměr 9x13,1m. Podání je křížem, střídáme stranu dle získaných bodů sudé zprava, liché zleva podávajícího mužstva. Podání musí být provedeno jen mezi 6,5 až 9 m hřiště.
 Zápas druhé trojice_Po celou dobu zápasu se na hřišti nesmí objevit stejná sestava, která nastoupila k zápasu první trojice! Minimálně jeden hráč musí být prostřídán.
 STK povoluje start dvou mužstev z jednoho oddílu v soutěži. Každé mužstvo má svou soupisku. V oddíle není povoleno fluktování v jedné soutěži. Mužstvům byla přidělena čísla 1 a 8 při rozlosování. V roce 2019 nebude využito.
 Ke startu žáků v soutěžích dospělých je nutné „postaršení „. Formulář je k dispozici na webu ČNS.
4. Účastníci
 Startují pouze družstva uvedená v rozpise soutěží a s registrací u ČNS. Všechna družstva musí mít řádně podanou přihlášku/ soupisku hráčů potvrzenou TJ/ razítko, podpis a řídícím orgánem soutěže (ONS Ml. Boleslav) včetně platných registrací hráčů. Registrace hráče slouží k prokázání totožnosti hráče. Žáci/ dorost, kteří hrají soutěže řízené KNS mají již své registrace vydané KNS a mohou nastupovat v soutěžích řízených ONS Ml. Boleslav na krajské registrace. Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Bez platné registrace není možné nastoupit k utkání. Jednotný úbor se nevyžaduje.
Průmyslová 862, 29306 Kosmonosy
OKRESNÍ NOHEJBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV
www.onsmb.estranky.cz, onskmb@seznam.cz
 V případě umístění mužstev z vyšší soutěže v soutěžích pořádaných ONS Ml. Boleslav si svaz vyhrazuje právo měnit počet, a obsazení účastníků v soutěžích. „Spadnou-li“ oddíly z vyšší soutěže a budou-li mít zájem startovat v soutěžích pořádaných ONS Ml. Boleslav, musí jim svaz nabídnout start v nejvyšší možné soutěži. V současnosti se to týká oddílu: SK Jizerní Vtelno.
5. Regulérnost hřiště
 Regulérnosti hřiště rozhoduje vždy vedoucí či trenér domácího družstva.
 Volná venkovní hrací plocha je pro oddíly ONS Ml. Boleslav stanovena na 2,5 m. Dle rozhodnutí schůze vedoucích oddílů OP (19. března 2019) se uděluje vyjímka oddílu Hrdlořezy Důl, NK Bakov nad Jizerou a TJ Sokol Bradlec na venkovní hrací plochu. Na hřišti oddílu Hrdlořezy Důl se nebude pískat změna povrchu či dotyk hráče se zdí. Změna povrchu se rovněž nebude pískat na hřišti v Bakově nad Jizerou a na hřišti TJ Sokol Bradlec.
6. Povinnosti pořádajícího oddílu
 Domácí oddíl musí zajistit regulérnost a vybavenost hřiště dle Soutěžního řádu a možnost umytí hráčů alespoň studenou vodou.
 Domácí oddíl zodpovídá za Zápis o utkání, který zkontrolovaný, podepsaný odešle nejpozději do 48 hod. na onskmb@seznam.cz . Utkání má své kolo, které je potřeba uvádět do zápisu. Při posílání naskenovaného zápisu prosím uvést do názvu kolo a jména soupeřů (př.1_ TJ Plazy „B“ – Sokol Semčice „A“.jpg)
 V rozhodování se střídají zástupci obou mužstev (případně školení rozhodčí), jednotlivé zápasy řídí dva rozhodčí z jednoho mužstva. Rozhodovat začíná hostující mužstvo.
Průmyslová 862, 29306 Kosmonosy
OKRESNÍ NOHEJBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV
www.onsmb.estranky.cz, onskmb@seznam.cz
7. Hrací den
 V určených termínech od dubna do konce srpna se začátkem v 16.30 hod., od září od 16.00 hod. viz. Herní kalendář 2019.
 Utkání je možné přeložit na základě dohody soupeřů. Žádost o odložení utkání musí být oznámeno max. 48 hod. před začátkem utkání emailem (onskmb@seznam.cz ) na STK. Odkládat utkání je možné pouze v nejnutnějších případech. O odložení utkání rozhodne STK na základě žádosti oddílů. Do žádosti o odložení uvádět v kopii emailu i vedoucího druhého mužstva. STK nařizuje, aby takto odložené utkání bylo odehráno nejpozději do 14-ti dnů od původního termínu! Jestli se tak nestane, STK kontumuje utkání v neprospěch týmu, který o odložení požádal. Tento oddíl bude rovněž potrestán pokutou za nesehrané utkání a bude mu odečten jeden bod dle platného Herního řádu pro ONS Mladá Boleslav.
 Okresní přebor_hrací den je čtvrtek. (Vyjímku mají oddíly TJ Sokol Mn. Hradiště „B“ a TJ Plazy, které mají hrací den pro domácí utkání úterý.)
 Okresní soutěž_hrací den je úterý. (Vyjímku má oddíl TJ Záryby, který má hrací den pro domácí utkání středu.)
8. Postihy , poplatky:
 Kontumace 300,-Kč (+domácí hostům dopravu 5 osob veř. dopravou nebo Kč 3,30 za km v případě, že se domácí nedostavili k utkání)
 Neodeslání zápisu o utkání 200,-Kč
 Špatně vyplněný zápis/ pozdní zaslání zápisu o utkání 100,-Kč
 Vyloučení, odstoupení ze soutěže 500,-Kč (+ postihy pro mužstvo dle Soutěžního řádu)
 Pozdní zaslání soupisky 200,-Kč
 Pozdní zaslání přihlášky 200,-Kč
 Neuhrazení pokut, startovného do předem daného termínu 200,-Kč
 Přestup/ hostování 200,-Kč
 Nová registrace 30,-Kč / ztráta 100,-Kč
Průmyslová 862, 29306 Kosmonosy
OKRESNÍ NOHEJBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV
www.onsmb.estranky.cz, onskmb@seznam.cz
9. Hodnocení
 vítězství 2 body, prohra 0 bodů, ostatní (-1) bod
 Do kvalifikace o účast v krajské soutěži na rok 2020 postupuje vítěz Okresního přeboru, případně další zájemce, který splňuje podmínky účasti v Kvalifikaci o KS 2020 dané KNS.
 Poslední z OP sestupuje do OS a vítěz OS postupuje do OP.
 Vítěz OP obdrží 1000,-, druhý 800,- a třetí 600,-Kč
 Vítěz OS obdrží 900,-, druhý 700,- a třetí 500,- Kč
10. Spojení na VV nohejbalu ONS Ml. Boleslav
 Předseda, sekretář_Josef Ďurček_tel. 606 104 967
 Místopředseda_Pavel Jareš_tel. 777 668 766
 Člen VV_David Šulc_tel. 777 292 397
 Web ONS Ml. Boleslav: www.onsmb.estranky.cz
 Email na ONS Ml. Boleslav: onskmb@seznam.cz
Dne 19. března 2019 zapsal
Ďurček Josef