ze Semčického zpravodaje - červen 2018

02.07.2018 22:00

Zdroj: https://www.obecsemcice.cz/zpravodaj/zpravodaj_20_2.pdf

Z činnosti TJ Semčice 

Letošní jaro bylo velmi hektické. Byla naplánována celá řada projektů a  ve většině případů poměrně rozsáhlých projektů (zateplení hl. budovy, nová fasáda – při které se muselo nově předělat uchycení laviček, tabulí, atd., oprava střechy tribuny, sanace zadní stěny tribuny a svahu za tribunou, nové oplocení celého areálu včetně odhrabu skrývky pod plotem, oprava laviček, klouzačky a skokanského můstku,…). 

Velké poděkování patří obecnímu úřadu obce Semčice a hlavně paní starostce paní Evě Horákové, dále Radku Makovcovi, který kromě svého času poskytl také těžkou techniku a spoustu materiálu, Vladimíru Heřmanskému, Petru Kernerovi a  řadě dalších brigádníků – srdcařů, díky kterým je areál ve stavu v jakém již dlouho nebyl. 

Rej čarodějnic 

V  podvečer posledního dubnového pondělí se v  areálu Koupaliště Semčice konal tradiční Rej čarodějnic, který byl - jako obvykle - zaměřen spíše na malé čaroděje a čarodějky. Pro děti bylo připraveno 6 zábavně-soutěžních disciplín (např. malování obrázku s  čarodějnicí, opičí dráha, soutěž v  pamatování obrázků, atp.). Do soutěží se aktivně zapojilo 43 dětí, které si po splnění všech úkolů mohly vyzvednout v kiosku buřta a opéct si ho na ohni. 

V areálu hořely dva ohně. Jeden menší s krásnou čarodějnicí, který připravil Petr Kerner a  druhý větší, o  který se starali čarodějové II. kategorie, pánové Makovec, Kroupa, Heřmanský, Hrádek, Hřebík a několik dalších... 

O dodržování pitného režimu dětí i  dospělých se v  kiosku starala dvojice zkušených „čarodějnic“ paní Ivana Hřebíková a  Jana Karhanová. Je třeba říct, že své kouzelné lektvary míchaly opravdu s láskou. 

Po opečení buřtů si děti ještě mohly zahrát oblíbenou „židličkovanou“ a  vyhrát další odměny. V  průběhu „židličkované“ byly také vyhlášeny výsledky soutěže o  nejhezčí obrázek čarodějnice a  o  nejhezčí čarodějnickou masku. Nejúspěšnější soutěžící byli sladce odměněni. 

S  průběhem celé akce pomáhal tým ve složení: Eliška Pešková, Jiří Motl, Veronika Dlouhá, Klára Hřebíková, Tereza Košvancová, Dominik Masák, Miloš Moc, Luděk Špaček, Jakub Svoboda, Anna Marková a Honza Pokorný. 

Všem, kteří se na průběhu akce podíleli, děkujeme. 

Prvomájový pochod 

Tradiční Prvomájový pochod byl zahájen v 13:00 hod. na koupališti Semčice. Na procházku okolím Semčic pod vedením Vladimíra Rejmona vyrazilo 63 lidí, 3 kočárky a  4 psi. Na trase pochodníky čekalo pouze malé občerstvení, protože to hlavní bylo určeno pouze pro ty, kteří pochod ukončili opět na koupališti. Zde byl připraven oheň a špekáčky k opečení. 

Divadlo 

Dne 26. 5. 2018 od 16:00 hod. se ve sportovním areálu Koupaliště Semčice konalo divadelní představení divadelního souboru Hálek Nymburk. Na programu byla komedie Slunce, seno jahody a  pár facek. Více najdete v  příspěvku Kulturní komise. 

„Šenk nad sítí“ 

Ve stejný den, kdy se konalo divadelní představení, byl také zahájen provoz kiosku na koupališti. Provozovatelem Šenku nad sítí je pan Daniel Trávníček (Více zde: https:// tjsokolsemcice.webnode.cz/obcerstveni/). 

Dětský den 

Dětského dne, pořádaného obecním úřadem obce Semčice na koupališti v Semčicích dne 3. 6. 2018 od 14:00 hod., se zúčastnilo bezmála 150 dětí… Více najdete v  příspěvku Kulturní komise. 

Zahájení koupací sezóny 2018 

Dnem 5. 6. 2018 byla „oficiálně“ zahájena koupací sezóna 2018 na Koupališti Semčice. Kvalitu vody v nádrži si můžete ověřit na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. (https://www.khsstc.cz/koupaliste.aspx?id=198®=6

Turnaje Tereos Dobrovice 

Také letos se na kurtech semčického sportovního areálu konaly tradiční nohejbalové turnaje našeho dlouholetého partnera a sponzora společnosti Tereos TTD, a.s. Letos proběhly celkem 3 turnaje (30. 5., 6. 6. a 13. 6. 2018). Turnaje, které jsou určeny pro zaměstnance společnosti Tereos TTD a jejich partnery, se vydařily, i když se každý z nich hrál za výrazně odlišných povětrnostních podmínek. Jednou na slunci za velkého horka a such, jindy zas po dešti pod zamračenou oblohou na podmáčeném povrchu. Nicméně následné vyhlášení vítězů a  společenské posezení všechny „mraky“ rozehnalo a „slunce“ zastínilo...

Co nás čeká v létě 2018

• 6. Semčické Rockování – v sobotu 23. 6. 2018 od 17:00 hod. v  areálu Koupaliště Semčice zahrají kapely: Dědkové, Sour Bitch, Daily Coffee, Inkoust Pana Boučka, STROM a Soumrak band;

• Memoriál Bohumila Sládka – v sobotu 30. 6. 2018 od 09:00 hod. proběhne 51. ročník volejbalového turnaje v Semčicích, který je zároveň 34. ročníkem Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale mužů a 7. ročníkem volejbalového turnaje žen;

• Amatérský volejbalový turnaj smíšených (min. 4+2) družstev – 28. 7. 2018 od 08:30 hod.;

• 38. ročník půlnočního nohejbalového turnaje – v pátek 17. 8. 2018 od 17:00 hod., SA Koupaliště Semčice;

• „Koupací sezóna 2018“ na koupališti v Semčicích bude ukončena v závislosti na kvalitě vody v nádrži a na počasí – ppod. na konci prázdnin;

• Amatérský volejbalový turnaj smíšených (min. 4+2) družstev – 15. 9. 2018 od 08:30 hod.;

• Ukončení sportovní sezóny 2018 proběhne v sobotu 22. 9. 2018 od 14:00 hod.

 

Další informace můžete najít na https://tjsokolsemcice.webnode.cz/

 

Za Výkonný výbor TJ Semčice z.s. Roman Hřebík