prosinec 2017

22.12.2017 22:22

Z činnosti TJ Semčice, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

máme sportovní sezónu i podzim za sebou. Areál je pro tuto chvíli zazimován a bude se chystat na další sezónu, kterou bychom zahájili valnou hromadou (termín bude upřesněn po Novém roce) a následným úklidem areálu, resp. přípravou na další sezónu. Čeká nás mnoho práce jako každoročně. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na stávající podobě areálu, jakou má nyní. Jako každý rok nás ještě čekají tradiční akce spojené s koncem kalendářního roku (Vánoční hýbání se 2017), na které bychom chtěli všechny příznivce sportu pozvat; tyto akce jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Ohlédnutím za naší sportovní sezónou je zřejmé, že nohejbalová družstva si nevedou vůbec špatně (vizte https://tjsokolsemcice.webnode.cz/) – k tomu není asi co dodat. Volejbalové družstvo se také úspěšně umisťovalo na různých turnajích a sezónu zakončilo domácím turnajem v našem sportovním areálu.

Závěrem bychom chtěli za TJ Semčice všem našim příznivcům a spoluobčanů popřát krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2018.

Podrobnosti, informace či výsledky najdete na našich stránkách: https://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo https://onsmb.estranky.cz/

 

za TJ Semčice z.s. Jan Klimo