Pozvánka na Valnou hromadu TJ Semčice, z.s. - 2018

03.03.2018 18:00

Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Semčice, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu,
která se bude konat v sobotu 3. března 2018 od 18:00 hod. v klubovně na koupališti.

Program:

1. Úvod: Zahájení, přivítání hostů;

2. Schválení programu jednání;

3. Zpráva o činnosti TJ Semčice za rok 2017;

4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2017:

4.1. zpráva o činnosti - nohejbal;

4.2. zpráva o činnosti - fotbal;

4.3. zpráva o činnosti - volejbal;

5. Zpráva pokladníka a Zpráva o hospodaření;

6. Plán akcí a prací na rok 2018;

7. Doplňující volba Výkonného výboru TJ;

8. Příspěvky hostů;

9. Diskuse;

10. Závěr;

11. Drobné občerstvení.


 Srdečně tímto zvu k účasti, jak členy TJ, tak čestné hosty.

Občerstvení zajištěno.