Členské příspěvky TJ Semčice z.s.

01.04.2019 00:00

Pokyny pro bezhotovostní platby členských příspěvků člena TJ Semčice z.s. za rok 2019 a zpětně:

Číslo účtu TJ Semčice z.s. vedeného u Equa bank a.s.: 1017713423/6100

  • Specifický symbol: rodné číslo plátce;
  • Variabilní symbol: 2019;
  • Zpráva pro příjemce: Členské příspěvky TJ Semčice - jméno a příjmení plátce.

 

Poznámka - Členství a členské příspěvky:

  • členství čestné,
  • členství řádné.

 

Členské příspěvky:

  • čestní členové - 50,- Kč / 1 rok,
  • řádní členové při odpracování 15 brigádnických hodin - 200,- Kč / 1 rok,
  • řádní členové bez odpracovaných brigádnických hodin - 500,- Kč / 1 rok,
  • děti do 15 let včetně - 100,- Kč / 1 rok.

Schválil Výkonný výbor TJ Semčice z.s.