ze Semčického zpravodaje - březen 2019

07.04.2019 21:10

Zdroj: https://www.obecsemcice.cz/zpravodaj/zpravodaj_21_1.pdf

Z činnosti TJ Semčice

Valná hromada TJ Semčice z.s. 2019

Valná hromada TJ Semčice se konala v sobotu 16. 2. 2019 od 18:00 v klubovně TJ na koupališti v Semčicích. Valné hromady se zúčastnilo 16 členů TJ a 4 hosté (starostka obce Semčice Eva Horáková, zástupci SDH Semčice Lenka Motlová a Petr Čerych a Ing. Heřmanský). Jednání VH se řídilo následujícím programem:

1. Úvod:

1.1. Zahájení;

1.2. Přivítání hostů;

2. Schválení programu jednání;

3. Volba ověřovatele zápisu;

4. Volba navrhovatele usnesení;

5. Zpráva o činnosti TJ Semčice z.s. za rok 2018;

6. Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2018:

6.1. Zpráva o činnosti – nohejbal:

6.1.1. TJ Semčice "A" – Krajský přebor Libereckého kraje;

6.1.2. TJ Semčice "C" – Okresní soutěž Mladoboleslavského okresu;

6.2. Zpráva o činnosti – fotbal;

6.3. Zpráva o činnosti – volejbal;

7. Zpráva pokladníka & Zpráva o hospodaření;

8. Plán sportovních a kulturních akcí na rok 2019;

8.1. 100 let založení Tělovýchovné jednoty Semčice z.s. resp. založení Sokolu Semčice;

9. Plán prací na rok 2019;

10. Příspěvky hostů;

11. Diskuse;

12. Návrh a schválení usnesení;

13. Závěr;

14. Drobné občerstvení.

Výkonný výbor TJ Semčice bude i nadále pracovat ve složení: Jan Klimo – předseda, Radim Hynek – místopředseda, Jaroslav Michálek – pokladník, Zdeněk Kroupa – hospodář/správce sportovního areálu, Roman Hřebík – sekretář.

 

Rámcový plán akcí TJ Semčice z.s. pro rok 2019

Leden:

 • Novoroční fotbalový turnaj losovaných trojic – 5. 1. od 14:00, tělocvična ZŠ Semčice;

Únor:

 • Valná hromada TJ Semčice z.s. – 16. 2. od 18:00 v klubovně na koupališti;

Březen:

 • Jarní turnaj losovaných trojic v malé kopané – 9. 3. od 14:00;

Duben:

 • Rej čarodějnic – 30. 4. od 17:30, SA Koupaliště Semčice;

Květen:

 • Prvomájový pochod – 1. 5. od 13:00 – zahájení ve SA Koupaliště Semčice;
 • Divadlo Hálek Nymburk: „Přednosta stanice“ – 25. 5. od 17:00, SA Koupaliště Semčice;
 • Turnaje Tereos TTD, a. s.;

Červen:

 • Dětský den – 2. 6. od 14:00, SA Koupaliště Semčice;
 • Zahájení „Koupací sezóny 2019“ na koupališti v Semčicích;
 • Turnaje Tereos TTD, a. s.;
 • Volejbalový turnaj Memoriál Bohumila Sládka – 29. 6. od 09:00, SA Koupaliště Semčice;
 • 7. Semčické Rockování – 29. 6. od 17:00, SA Koupaliště Semčice;

Červenec:

 • Amatérský volejbalový turnaj smíšených (min. 4+2) družstev, SA Koupaliště Semčice;

Srpen:

 • 39. ročník půlnočního nohejbalového turnaje – 16. 8. od 17:00, SA Koupaliště Semčice;
 • Oslava 100 let založení Tělovýchovné jednoty Semčice z.s. resp. založení Sokola Semčice jako odbočky jednoty dobrovické – 24. 8., SA Koupaliště Semčice;

Září:

 • Ukončení "Koupací sezóny 2019" na koupališti v Semčicích;
 • Amatérský volejbalový turnaj smíšených (min. 4+2) družstev, SA Koupaliště Semčice;
 • Ukončení sportovní sezóny 2019 – 21. 9. od 14:00, SA Koupaliště Semčice;
 • Úklid areálu;

Prosinec:

 • Turnaje: stolní tenis, fotbálek, turistika.

 

Upřesnění (termínů a časů konání včetně akcí pořádaných mimo plán) bude zveřejněno obvyklým způsobem: sledujte https://tjsokolsemcice.webnode.cz/ramcovy-plan-akci-v-sa-semcice/.

 

11. 11. 1919 byl založen Sokol Semčice!!!

Tělovýchovná jednota Semčice z.s. byla založena jako Sokol Semčice dne 11. listopadu 1919 jako odbočka jednoty dobrovické a dne 17. července 1921 se sokolská jednota Semčice osamostatnila.

Cvičilo se na místních sletech, okrskových, župních a všesokolských. Konaly se přednášky s různou všeobecně vzdělávací tematikou a sokolové se zapojovali i do práce ochotnického spolku, konaly se tajné výlety. Po postavení nové školy se v hojném počtu cvičilo v tamní tělocvičně a od r. 1932 se též hrál volejbal. Prvním starostou Sokola byl zvolen bratr Václav Stehlík, dalšími funkcionáři byli bratři Čeněk Hořejší, Stanislav Veselý, Anežka Řezáčová, Jan Hanuš, Marie Bartošová, František Pulda, Tomáš Mika, František Hrubý, Václav Dvořák, Josef Čvančara, Josef Heřmanský, Václav Fadrhons z Pěčic. Jednota Sokolská pracovala až do r. 1940, kdy okupanti Sokol u nás zakázali. Jeho činnost byla obnovena až v r. 1945. Po roce 1946 postupně aktivita Sokola klesala a začalo se hovořit o změnách v sokolství. V roce 1953 přešel Sokol pod tělovýchovnou jednotu VŠÚŘ Semčice a byl přejmenován na Dynamo Semčice. V r. 1968 se opět tělovýchovná jednota Sokol osamostatnila. Dne 7. března 2015 Výroční valná hromada odsouhlasila změnu názvu na TJ Semčice z.s. (zapsaný spolek).

Píše se rok 2019 a to znamená, že od založení Sokolu letos uplyne požehnaných 100 let… To je důvod k oslavě…

Oslava 100 let založení Tělovýchovné jednoty Semčice z.s. resp. založení Sokolu Semčice jako odbočky jednoty dobrovické, se bude konat v sobotu 24. 8. 2019 ve sportovním areálu Koupaliště Semčice.

 

Nohejbal

Po úspěšné sezóně 2018, kdy se naše „Áčko“ umístilo na prvním místě krajského přeboru Libereckého kraje, přišlo pro nás nemilé překvapení – rozpad „A“ družstva. K tomu došlo zejména z důvodu ukončení hostování několika hráčů a také fakt, že jeden z hráčů základní sestavy se rozhodl dát přednost rodičovským povinnostem před nohejbalem. Takže pro tento rok bude semčický nohejbal bez A družstva.

V sezóně 2018 bylo naše „Céčko“ v okresní soutěži Mladoboleslavského okresu stejně tak úspěšné, jako „Áčko“ v krajského přeboru Libereckého kraje – 1 prohra a pak jen samé výhry. Jen ten průběh nebyl tak jednoznačný jako u „Áčka“. Nakonec z toho bylo první místo, které by nám automaticky přineslo postup do okresního přeboru, kde se hraje na dva dopady. Po zralé úvaze jsme dospěli k závěru, že pro naše „Céčko“ bude lepší zůstat v okresní soutěži, kde se hraje na tři dopady. Na okresním nohejbalovém svazu jsme se předběžně domluvili, že zůstaneme v okresní soutěži. Hra na dva dopady by pro nás byla zásadní změna. Nohejbal chceme hrát pro radost a také proto, abychom si zahráli VŠICHNI!!! Hra na dva dopady by si v našem družstvu vynutila výrazné změny a už by to nebylo to naše „Céčko“ – proto bychom rádi nadále zůstali v okresní soutěži Mladoboleslavského okresu.

O tom, jak to nakonec všechno dopadne, se rozhodne v úterý 19. března 2019 na konferenci vedoucích nohejbalových oddílů okresu Mladá Boleslav.

 

Fotbal

Turnaje:

TJ Semčice z.s. pořádala 5. 1. v tělocvičně místní ZŠ tradiční Novoroční fotbalový turnaj losovaných trojic. Účast byla překvapivě hojná – ve 14:00 bylo k losování připraveno 15 „kusů“. A již po losu bylo jasné, které trojice si to rozdají o bednu a které o „odměnu“ v podobě napsání článku do Semčického zpravodaje… Celý turnaj se hrál dvoukolově každý s každým. Z této porce zápasů vzešlo následující pořadí:

1. místo – Horák, Hlavsa, Šturma;

2. místo – Hřebík, Mareš, Rýdl;

3. místo – Kerner, Klimo, Hendrych;

4. místo – Hanák, Sládek, Plecháč;

5. místo – Moc, Jordanov, Kučera.

Nejlepším střelcem byl s 15 góly Martin Hlavsa, těsně následován Martinem Šturmou (14 gólů) a již ne tak těsně běžně nejlepším snajprem Pavlem Marešem (9 gólů). Tradičně se též vyhlašuje smolař, v naší hantýrce „kopyto“ turnaje. Letos se jím jednoznačně stal Ondra Rýdl, po jehož nakopnutí se trubky od topení v tělocvičně chvějí ještě dnes…

Po ukončení turnaje následovalo posezení v klubovně TJ Semčice na koupališti. Vyhlásilo se pořadí, rozdaly ceny, při elektronické tužce se provedly rozbory nejzajímavějších akcí a při výborném jídle a pití jsme si to všichni užili. Tak snad příště bude los k některým příznivější…

 

S letošním příchodem jara, jak je to již naším letitým zvykem, jsme 9. 3. uspořádali Jarní fotbalový turnaj losovaných trojic v tělocvičně místní ZŠ.

Po velice zdařilém lednovém turnaji, kdy se sešlo 15 hráčů, jsme očekávali, že trend navyšující se návštěvnosti bude pokračovat. Bohužel naše očekávání nedopadlo ideálně. Sešlo se pouze 9 hráčů, což stačilo na rozlosování do tří týmů. Rozhodli jsme se hrát turnaj čtyřkolovým systémem, abychom docílili 12 zápasů, což znamenalo slušnou porci fotbálku. I při malém počtu hráčů jsme si turnaj užili a dostali se do hry víc než jindy. Na celé věci je pozitivní, že se všichni umístili na „bedně“.

Výsledky fotbalového turnaje:

1. místo - Hlavsa, Hanák, Kohout;

2. místo - Hřebík, Jordanov, Plecháč;

3. místo - Kerner, Klimo, Mareš.

Nejlepší střelci – Martin Hlavsa – 18 branek, Josef Kohout – 17 branek a Daniel Hanák – 12 branek.

„Kopyto turnaje“ – Pavel Mareš – i přesto, že jeho hře není vlastní vypomáhat svému týmu v obraně, k překvapení všech se 2krát za turnaj vrátil a vstřelil 2 vlastní góly, ze kterých se ještě radoval…

Stejně jako vloni jsme se po turnaji přesunuli do Nepřevázky a v restauraci Na Statku jsme na dvou bowlingových drahách poměřili síly ve smíšených družstvech s našimi drahými polovičkami. Dobře jsme se najedli a napili. Přátelská atmosféra z turnaje se s námi přesunula i tam. Těšíme se na další společnou akci.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Za SFA Semčice Nenčo Jordanov a Petr Kerner

 

Členské příspěvky člena TJ Semčice z.s.

Z důvodu tristního stavu v oblasti placení členských příspěvků (některých) členů TJ Semčice se výkonný výbor rozhodl těmto „hříšníkům“ plnění jejich základní povinnosti člena TJ zjednodušit. Počínaje rokem 2019 bude členům TJ umožněno provádět platbu členských příspěvků bezhotovostně převodem na účet TJ.

Pokyny pro bezhotovostní platby členských příspěvků člena TJ Semčice z.s. za rok 2019 a zpětně:

Číslo účtu TJ Semčice z.s., vedeného u Equa bank, a. s.: 1017713423/6100;

Specifický symbol: rodné číslo plátce;

Variabilní symbol: 2019;

Zpráva pro příjemce: Členské příspěvky TJ Semčice - jméno a příjmení plátce.

 

Členské příspěvky:

 • čestní členové: 50 Kč / 1 rok;
 • řádní členové při odpracování 15 brigádnických hodin: 200 Kč / 1 rok;
 • řádní členové bez odpracovaných brigádnických hodin: 500 Kč / 1 rok;
 • děti do 15 let včetně: 100 Kč / 1 rok.

https://tjsokolsemcice.webnode.cz/news/clenske-prispevky-tj-semcice-z-s/

 

Schválil Výkonný výbor TJ Semčice z.s.

 

Co ještě dodat?

Co nás teď čeká je zcela zřejmé – po zimě je to vždycky stejné… Čeká nás práce, práce a zase práce a pak nějaký ten sport a zábava. Areál, kurty i nádrž koupaliště se musí připravit na nadcházející sportovní a koupací sezónu 2019.

19. 3. 2019 se bude v zasedací místnosti Okresní unie sportu Mladá Boleslav konat konference vedoucích nohejbalových oddílů okresu Mladá Boleslav. Tam se dozvíme, s jakými soupeři a v jakých termínech bude naše „céčko“ letos hrát.

SDH Semčice má čištění a bílení nádrže koupaliště naplánováno na 12.–14. 4. 2019.

 

Rámcový plán prací v SA Semčice v roce 2019

 • Rekonstrukce a rozšíření tanečního parketu;
 • Renovace zábradlí u kurtu č. 1;
 • Oprava odtoku nadbytečné vody z nádrže koupaliště – přepad;
 • Natažení vnější omítky skladu pod terasou;
 • Dokončení grilovacího zařízení – krbu – na terase;
 • Oprava střechy na terase;
 • Obložení štítu v terase;
 • Vnitřní malby kiosku a klubovny;
 • Oprava skladovací plochy pro antuku;
 • Dokončení oplocení kolem sportovního areálu;
 • Výměna stolních desek stolů v klubovně;
 • Položení dlažby za hl. budovou;
 • …….

 

REJ ČARODĚJNIC 2019

TJ Semčice z.s. Vás zve na Rej čarodějnic, který se bude konat v úterý 30. dubna 2019 od 17:30 ve sportovním areálu Koupaliště Semčice. Masky malých i velkých čarodějů a čarodějnic jsou vítány. Rej čarodějnic bude provázen soutěžemi pro děti, reprodukovanou hudbou a opékáním vuřtů, buřtů i špekáčků. Občerstvení zajištěno!

 

PRVOMÁJOVÝ POCHOD 2019

TJ Semčice z.s. Vás zve na Prvomájový pochod okolím Semčic, který bude zahájen ve středu 1. května 2019 ve 13:00 ve sportovním areálu Koupaliště Semčice. Občerstvení po návratu do areálu Koupaliště Semčice zajištěno – pro každého účastníka pochodu buřt/vuřt/špekáček ZDARMA!!! Trasa procházky bude zvolena tak, aby se dala absolvovat i s malými dětmi v kočárcích. Větru ani dešti neporučíme!

 

Ostatní akce najdete v přiloženém plánu nebo na našem webu www.tjsokolsemcice.webnode.cz.

 

Ceník vstupného na koupaliště Semčice – 2019

Všude a všechno zdražuje… Bohužel i my musíme na tento stav reagovat – náklady na úklid areálu, údržbu nádrže, nákup bazénové chemie a platby krajské hygienecké stanici za rozbory kvality vody neustále stoupají. Z těchto důvodů jsme přistoupili k mírnému zdražení vstupného na koupaliště Semčice.

Jako určitý benefit či kompenzaci jsme se rozhodli vyjít vstříc návštěvníkům koupaliště – zejména těm, kteří v létě tráví dopoledne v zaměstnání – a rozdělili vstupné na dvě kategorie: celodenní a odpolední vstupné. Více v najdete v přiloženém ceníku nebo na webu https://tjsokolsemcice.webnode.cz/sa/vstupne-na-koupaliste/.

Jako velmi výhodnou alternativou jednotlivého denního vstupného nadále zůstávají permanentní vstupenky, které budou k zakoupení v pokladně sportovního areálu Koupaliště Semčice v období koupací sezóny 2019, která je – v závislosti na počasí – plánovaná od 1. 6. do 1. 9. 2019.

Pevně věříme, že i přes toto drobné zdražení vstupného si k nám na koupaliště opět v létě najdete cestu a strávíte zde, stejně jako loni, příjemnou relaxaci u vody.

Kvalitu vody v nádrži můžete sledovat na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:  https://www.khsstc.cz/koupaliste.aspx?id=198®=6