Z činnosti TJ Sokol Semčice - únor 2009

29.05.2009 06:23

únor 2009

ročník 11, číslo 1

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE  

     Zima jako z obrázků Josefa Lady a My máme tak říkajíc „okurkovou sezónu“. Ještě, že tu je školní tělocvična, kde se dá sportovat (hrát nohejbal, fotbal). Takže naši hráči „testují“ a prohánějí nové posily, abychom se měli na jaře na co dívat.

     V sobotu 21.2.2008 proběhla v  klubovně na koupališti členská schůze. Jsme rádi, že jsme mezi hosty mohli přivítat zástupce Obce Semčice i nového předsedu SDH .

     V úvodu jsme museli členské základně přednést odstupující dopis stávajícího předsedy Honzy Klima. Odstěhoval se mimo okres, změnil zaměstnání – a to vše s funkcí předsedy už skloubit nešlo. Za práci, kterou v Sokole odvedl, ať v jeho vedení nebo i v mnoha předchozích letech, mu všichni děkujeme a věříme, že jako člen nám zůstane i nadále věrný.

     To byl také důvod dalšího důležitého bodu programu. Mimo to, že jsme zhodnotili svou práci i výsledky hospodaření, museli jsme doplnit výbor do potřebného - lichého počtu členů. Jsme rádi, že fotbalisté svým návrhem splnili naše přání, aby i oni měli ve vedení Sokola svého zástupce. Členská schůze jednomyslně schválila jako nového člena výboru Ing. Romana Hřebíka. Je jedním z nových obyvatel Semčic a nás velice těší, že se zapojí do práce v naší organizaci. Výborová schůze se sejde do 14 dnů a na svém zasedání zvolí nového předsedu tělovýchovné jednoty.

     Ještě uvádím rámcový plán činnosti. Neupřesněné termíny akcí budou včas doplněny a uveřejněny běžným způsobem.

     Březen 2009 – Fotbálek na Pepíka ( 21.3.2009)

     Duben 2009 – Rej čarodějnic

     Květen 2009 – 1.májový pochod

     SOUMRAK Band (30.5.2009)

     Červen 2009 – WIXX Na stará kolena a Luboš Odháněl (26.nebo 27.6.2009)

     Červenec 2009 – Memoriál Boh. Sládka (4.7.2009)

     Srpen 2009 – Půlnoční nohejbalový turnaj (14.8.2009)

     SOUMRAK Band (21.8.2009)

     Září 2009 - Nohejbalový turnaj

     Prosinec 2009 – Fotbálek

     Nohejbal nad 40 let nebo nad 100 kg  

     Při pohledu z okna si na jaro budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, ale o to víc se budeme těšit. Snad bude na co ….

Za TJ Sokol Semčice Vlaďka Hynková