Termíny přípravy a vydávání Semčického zpravodaje v roce 2010

17.01.2010 12:20

 

Ročník 12

číslo

Termín dodání

příspěvků na OÚ

Termín předání

ke graf. úpravě

a do tisku

Termín distribuce

 

1.

Průběžně!

Nejpozději však

v pondělí 8.2.

5. 2. pondělí

22. 2. pondělí

 

2.

Průběžně!

Nejpozději však

v pondělí 12. 4.

19. 4. pondělí

26. 4. pondělí

 

3.

 

Průběžně!

Nejpozději však

v pondělí 7. 6.

14. 6. pondělí

21. 6. pondělí

 

 

4.

Průběžně!

Nejpozději však

v pondělí 13. 9.

20. 9. pondělí

27. 9. pondělí

 

5.

Průběžně!

Nejpozději však

v pondělí 29. 11.

6. 12. pondělí

13. 12. pondělí