Semčický zpravodaj - únor 2010 - Z činnosti TJ Sokol Semčice

09.02.2010 07:26

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE

    Rok 2009 se stal historií a také rok 2010 je již ve svém druhém měsíci. A tak jako každý rok, tak i počátek roku 2010 je spojen s uspořádáním Výroční členské schůze Tělovýchovné jednoty Sokola Semčice. Letošní „výročka“ proběhne v sobotu 27. února 2010 od 18:00 hod v klubovně TJ Sokola Semčice ve sportovním areálu Semčice. Výbor TJ tímto srdečně zve k účasti, jak všechny členy Sokola, tak i hosty.

    Jak jsme Vás informovali v minulém vydání zpravodaje, na žádost představitelů TJ Sokol Holé Vrchy, poskytl SA Semčice zázemí cyklistům, kteří se zúčastnili mezinárodních cyklistických závodů na Holých Vrších dne 17. 11. 2009. Paradoxem bylo, že naše úsilí vyšlo naprázdno, protože žádný z účastníků závodu nakonec našich služeb nevyužil.

    Pátkem 27. 11. 2009 jsme zahájili zimní provoz v klubovně TJ Sokola Semčice "na přání hostů nekuřácké". Hned následujícího dne jsme provozuschopnost klubovny vyzkoušeli. Nejdříve však proběhlo finální „zazimování“ SA. Vidina následného posezení s občerstvením v klubovně přilákala 17 brigádníků. Kdyby to tak chtělo být pokaždé...

    Volné dny v období Vánočních svátků a Nového roku jsme tradičně využili k uspořádání sportovních klání spojených s přátelským posezením. „Povánoční“ losovaný turnaj ve volejbale proběhl dne 26. 12. 2009 od 13:00 hod. v tělocvičně základní školy Semčice. Podrobnosti o turnajích v nohejbale a malém fotbálku naleznete v samostatných příspěvcích.

    Velké množství sněhu a tuhé mrazy nás přinutily uspořádat první brigádu roku 2010 nezvykle brzo – v sobotu 30. 1. 2010. V klubovně došlo dřevo a v areálu, včetně nádrže, napadlo tolik sněhu, že se s tím muselo něco udělat. Díky až překvapivě hojné účasti (18 brigádníků) jsme za necelé dvě hodiny udělali spoustu práce. Nařezalo a nasekalo se dřevo na topení do klubovny, odklidil se sníh z terasy, odsekaly se zmrazky ze schodů a vyhrnul se čerstvě napadaný sníh z kluziště. Díky tomu, že skupinka nadšenců kolem Karla Klima ml. a Petra Jiránka v týdnu (kdy panovaly silné mrazy), vyhrnula a pokropila kluziště - byl led hladký a kvalitní. Odklizené kluziště okamžitě přilákalo řadu zájemců o lední hokej či jen tak o bruslení.

    Dne 5. 2. 2010 proběhla dlouho avizovaná schůzka zástupců TJ Sokola Semčice a SDH Semčice. Prodiskutovali a zkoordinovali jsme hlavní akce našich dvou organizací, probrali plány prací a domluvili se na vzájemné spolupráci v roce 2010. Pevně věřím, že naše spolupráce bude přínosná nejen pro „Sokol“ a „hasiče“, ale také hlavně pro obec Semčice jako takovou.

    Aktuální informace o dění v jednotlivých oddílech a v TJ Sokolu Semčice můžete sledovat na našem webu: https://tjsokolsemcice.webnode.cz/ nebo na webu obce Semčice: https://www.obecsemcice.cz/.

            Sportu zdar

Předseda TJ Sokol Semčice Ing. Roman HŘEBÍK

Kontakt. tel. +420724283240

e-mail hrebikroman@seznam.cz

 

NOHEJBAL

    Tradiční Vánoční turnaj v nohejbalu, hraný na jeden hraný set do 10 bodů, proběhl v neděli 27. 12. 2009. Účastnilo se ho 14 hráčů, kteří byli rozlosovaní do 7 dvojic. U některých účastníků muselo ředitelství turnaje udělit výjimku. Ředitelství turnaje tak reagovalo na lichý počet účastníků a zároveň také na pozdní příchod některých zúčastněných…

Před vyhlášením výsledků a pořadí dvojic jsme ohodnotili speciální kategorie:

Nejstarší hráč: Bohumil Toman - 60 let

Nejlepší nahrávač: Pavel Matoušek

Nejlepší smečař: Petr Košťál

Nejlepší hráč: Josef Vondráček (hodnocen výkon/věk)

Konečné pořadí dvojic:

1. místo – Filip KLACEK a Radek MAKOVEC;

2. místo – Miroslav KUČERA a Jaroslav MICHÁLEK;

3. místo – Tomáš RICHTR a Ladislav MYŠKA.

 

    Po slavnostním vyhlášení vítězů jsme se odebrali do klubovny na koupališti, kde jsme se s přispěním hudebníků Filipa Klacka a Jirky Šubra veselili až do noci…

    Speciální poděkování patří Martině, Kristýně a Lukášovi Michálkovým, kteří svým fanděním podpořili turnajovou atmosféru.

 

Miroslav KUČERA

FOTBAL

    V zimním období nechodíme pouze trénovat do tělocvičny místní ZŠ, ale dne 19. 11. 2009 jsme se rozhodli zúročit naše snažení a přijali pozvání na turnaj v malé kopané v Jičíně. Přechod z „miniaturní“ školní tělocvičny, kde hrajeme s futsalovým míčem na malé branky, do velké sportovní haly v Jičíně s velkou hrací plochou, házenkářskými brankami a hra s plstěným míčem, byl pro nás zpočátku nepřekonatelný problém. O tom svědčí i naše umístění. Ze základní skupiny jsme sice postoupili, ale to bylo za daných podmínek naše maximum a museli jsme se podělit o konečné 5. – 6. místo. Za zkušenost to však stálo.

    Fotbalový rok 2010 byl zahájen stylově – „Novoročním“ turnajem losovaných trojic v malé kopané, který proběhl v tělocvičně místní ZŠ dne 2. ledna 2010. Účast na turnaji byla až překvapivě vysoká a to dokonce s mezinárodní účastí.

    Své síly a fotbalové umění přišlo předvést 22 fotbalových nadšenců, kteří byli losem rozděleni do 8 týmů. Vzhledem k tomu, že 22 hráčů nelze podělit třemi, musel „přebývající“ Daniel KOŠŤÁL vytvářet své mužstvo v průběhu turnaje dle možností a ochoty ostatních sportovců a týmů.

    Přes počáteční administrativní problém, kdy se nám „ztratil“ Radim HYNEK a naopak „přebýval“ Daniel KOŠŤÁL, proběhl turnaj bez zbytečných excesů v bojovném, avšak přátelském ovzduší v duchu fair play. Jediným stinným momentem bylo zranění kolena Michala MAREŠE, které mu nedovolilo turnaj dokončit.

Systém turnaje "každý s každým" určil toto pořadí:

1. místo – Pavel MAREŠ, Josef JIRÁNEK, Jürgen HOHENDORF;

2. místo – Daniel KOŠŤÁL & company;

3. místo – Radim HYNEK, Martin ŠTURMA, Petr KERNER;

Nejlepší střelci:         

Jan RAMHARTER (17 branek),
Josef JIRÁNEK (16 branek),
Petr POSTRÁNECKÝ (15 branek);

    Po vyhlášení výsledků turnaje jsme se přesunuli do klubovny TJ Sokola Semčice, kde bylo připraveno občerstvení. Zde jsme v družné zábavě provedli rozbor turnaje a započali spřádat plány na uskutečnění tradičního jarního turnaje "Fotbálku na Pepíka", který letos s největší pravděpodobností proběhne v sobotu 20. března. Tímto Vás všechny zvu k aktivní účasti.

 

Roman HŘEBÍK