červen 2017

30.06.2017 00:00

Více na: https://www.obecsemcice.cz/zpravodaj/zpravodaj_19_2.pdf

Z činnosti TJ Semčice

Vážení sportovní přátelé,

jak jsem uvedl v minulém příspěvku, byla ve sportovním areálu zrekonstruována celá budova a v ní se po malé odmlce opět konala naše Valná hromada, kterou jsme klubovnu otevřeli veřejnosti. Chtěl bych i touto cestou za nás „sportovce“ moc poděkovat vedení obce za to, jak se k celé rekonstrukci postavilo a hlavně financovalo. Malou měrou jsme se na rekonstrukci také podíleli, a tak chci poděkovat také těm, kteří v rámci svých možností pomáhali. Tímto zveme všechny, kteří v nové klubovně ještě nebyli, aby k nám do areálu zavítali a vyzkoušeli služby nového „Šenku nad sítí“. Samozřejmě že i ti, kteří k nám již zavítali, můžou přijít zas…

Sezónu jsme začali Valnou hromadou a Rejem čarodějnic, za jehož organizaci chci poděkovat Kláře Hřebíkové a dalším organizátorům, kteří se při něm postarali o nemalou kupu dětí. Po reji následoval Prvomájový pochod okolím Semčic, kterého se zúčastnilo kolem 50 „pochodníků“. Pochodníky vedl jako obvykle Vláďa Rejmon a podporou jim byl také Zbyněk Řípa, který dovezl občerstvení. Tímto chci poděkovat nejen jim, ale i všem, kteří se na akcích spolupodíleli. Květnem začali tradiční turnaje Tereos Dobrovice - bývají většinou tři a mají vždy krásnou atmosféru. Mezi jednotlivými turnaji se konal také Dětský den, který pořádal obecní úřad. I v červnu u nás v areálu proběhly zajímavé akce např. představení Bruslařského klubu Mladá Boleslav (představení hokejistů pro sezónu 2017/18) a 5. ročník Semčického Rockování. O prázdninách budeme pořádat tradiční volejbalový Memoriál Bohumila Sládka (1. 7. 2017 od 09:00 hod.) spojený s mini turnajem žen a v srnu Půlnoční turnaj losovaných dvojic v nohejbale, který se bude konat 18. 8. 2017 od 16:30 hodin.

Ještě něco málo k našemu nohejbalovému oddílu, který si dle uvedených tabulek vůbec nevede špatně. Jak družstvo A tak družstvo C dosahují krásných výsledků. Dokonce se nám přihlásilo fotbalové žactvo z Pěčic, že by se chtělo učit hrát nohejbal… Do této doby proběhly již dva tréninky a po letní pauze budou, doufáme, pokračovat. Tímto bychom chtěli také poděkovat všem, kteří se o žáčky starají.

 Další informace můžete najít na https://tjsokolsemcice.webnode.cz/.

Za TJ Semčice, z.s. Jan Klimo