Propozice

„Semčice Cup 2012 - turnaj v malé kopané“

 

Termín: pátek 24. srpna 2012 – sobota 25. srpna 2012;

Pořadatel: TJ Sokol Semčice;

Místo konání: Sportovní areál TJ Sokol Semčice („Na koupališti“);

Program:

1715

-

1730

hod

prezence týmů;

1730

-

1745

hod

losování turnaje;

1745

-

1800

hod

příprava úvodního zápasu;

1800

-

????

hod

průběh turnaje;

????

-

????

hod

vyhlášení výsledků;

????

-

????

hod

volná zábava.

Startovné: 1000,- Kč;

Způsob platby:
- v hotovosti kontaktní osobě: Zbyněk Řípa (tel. 604 414 838, 733 728 973), Roman Hřebík (tel. 724 283 240);

Splatnost: nejlépe předem, ale akceptovatelná je i platba při prezenci;

Ceny: První tři týmy a nejlepší střelec. Turnaj není finančně sponzorován. Ceny jsou pořízeny z prostředků vybraných na startovném.

Soupiska: Soupisku hráčů týmu je nutno odevzdat nejpozději před zahájením prvního utkáním. Soupisku je možno v průběhu turnaje doplňovat. Na soupisce týmu může být však maximálně 10 hráčů. Hráč uvedený na soupisce jednoho týmu může nastoupit za jiný tým pouze se souhlasem protihráčů a to jen ve vyjímečných případech (nízký počet hráčů v týmu, zranění...).

Rozhodčí: První utkání řídí pořadatelé (pokud nebudou hrát zahajovací zápas). Ostatní zápasy řídí vždy zástupci týmu, který prohrál předchozí zápas. V případě „střetu zájmů“ bude utkání řídit pořadatel nebo „nezaujatý“ rozhodčí.

Pojištění: Turnaj není pojištěn. Start hráčů je na vlastní nebezpečí. Každý vzít s sebou kartu pojištěnce. Za odložené věci si ručí jejich majitel. Každý hráč je zodpovědný za případné poškození majetku pořadatele, které bude způsobeno jeho zaviněním.

Hrací plocha: Antukové hřiště o rozměrech cca 40 x 25m, branky o rozměrech cca 2 x 3m.

Upozornění: Hrát je povoleno výhradně v obuvi s hladkou podrážkou (hráčům s hrubou podrážkou je vstup na antukové hřiště zakázán).

Hráč v průběhu hry nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé obvazy, apod.).

Míč: na kopanou velikost č.5.

Poznámka: Pro urychlení hry (poblíž hrací plochy je hasičská nádrž) každý tým bude mít připravený vlastní míč pro hru.

Soc. zařízení: sprcha a WC k dispozici (voda není pitná);

Občerstvení: bude zajištěno v průběhu turnaje, přímo v areálu;

Ubytování: v areálu TJ Sokol Semčice ve vlastních stanech nebo pod „open sky“.

Parkování: na parkovišti u hlavní silnice naproti ulice ke „koupališti“;

Systém turnaje: každý s každým;

Počet týmů: dle přihlášek, maximálně však 8 týmů;

Hrací doba: 2 x 7 minut („čistý čas“). Čas se nastavuje pouze při zranění hráče, evidentním zdržováním hry (zakopáváním míčů atp.), zdlouhavým řešením sporných situací a v jiných nestandardních případech.

Mezi poločasy není přestávka – pouze se přeruší hra na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry.

Čekací doba je max. 3 minuty od chvíle, kdy je jeden ze soupeřících týmů připraven ke hře - následuje kontumace 3:0.

Time-out není povolen.

Počet hráčů: 1 + 5 (Minimální počet hráčů pro nastoupení týmu ke hře je 1 + 4. Při menším počtu hráčů končí utkání kontumačně výsledkem 3:0 pro soupeře.)

 

Pravidla:

Střídání: Letmé, pouze v prostoru střídaček, střídající hráč smí vstoupit na plochu až v momentu kdy ji opustí spoluhráč. Špatné střídání a případný "úmyslný zásah" nadpočetného hráče do hry posuzuje a trestá rozhodčí jeho vyloučením na 2 minuty, v ostatních případech udělí rozhodčí ŽK.

Auty: Rozehrávají se nohou jako nepřímý kop.

Rohy: Rozehrávají se nohou jako přímý kop.

Standardní situace: Při jejich zahrávání musí být hráč soupeř vzdálen minimálně 5 metrů od míče. Na rozehrání každé situace má hráč limit 5 sekund, pokud v tomto limitu nerozehraje, ztrácí míč a rozehrává soupeř.

Penalta: Rozehrávají se nohou jako přímý kop z vyznačeného místa.

Hra brankáře: Brankář může míč rozehrávat po celém hřišti bez omezení. Míč je ve hře, pokud ho rozehraje rukou nebo položí na zem.

Malá domů dle pravidel fotbalu, při porušení tohoto pravidla se zahrává nepřímý kop z hranice brankoviště, nejblíže od místa přestupku.

Žlutá karta, červená karta: Rozhodčí disponuje žlutou i červenou kartou.

Pokud hráč obdrží v zápase 2x ŽK nebo ČK, je vyloučen na 2 minuty, po dobu trestu hraje tým oslaben, po jeho uplynutí (nebo pokud oslabený tým obdrží branku) nastoupí za potrestaného jiný hráč. Potrestaný hráč již nesmí zasáhnout do probíhajícího utkání a o jeho dalším působení v turnaji rozhoduje pořadatel dle závažnosti přestupku.

Minimální počet hráčů jednoho týmu v průběhu zápasu je 1 + 3, tzn., že mohou být vyloučeni dva hráči najednou, pokud je vyloučený třetí (čtvrtý, atd.) hráč, tresty se odkládají.

Pokud nemůže tým dodržet minimální počet hráčů, rozhodčí ukončí zápas a následuje kontumační výsledek ve prospěch soupeře.

Počet žlutých karet nemá vliv na další působení hráče v turnaji.

Při inzultaci rozhodčího nebo velmi hrubého chování hráče je automaticky vyloučen ze zbytku turnaje, pokud se takového chování dopustí dva a více hráčů, může pořadatel rozhodnout o vyloučení celého týmu z turnaje bez náhrady.

Při nevhodném chování může být člen týmu vykázán z prostoru střídaček, výjimečně ze sportovního areálu.

 

Bodování zápasů:

- Vítězství = 3 body,

- Při nerozhodném výsledku následují dvě penalty na každé straně (dále po jedné až do rozhodnutí). Při penaltovém rozstřelu se mohou střelci opakovat až po druhé sérii. Vítěz rozstřelu získá 2 body, poražený 1 bod,

- Prohra = 0 bodů.

O pořadí a umístění rozhodují:

1. body;

2. vzájemný zápas;

3. rozdíl skóre;

4. větší počet vstřelených branek;

5. menší počet obdržených branek;

6. los.

 

Ostatní

Kapitán týmu může podat protest - pořadatel v nejkratší době vydá rozhodnutí.

Každý tým je vybaven jednotnou sadou dresů (nejlépe s čísly). Hráč, který nemá dres, nesmí nastoupit do zápasu. Pořadatel zabezpečí sadu rozlišovacích dresů pro případ shodné kombinace barev dresů dvou soupeřících týmů (povinnost převléci se připadá týmu, který je v rozpisu uveden jako host).

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o situacích, které nejsou uvedeny v tomto souhrnu pravidel a své stanovisko sdělí okamžitě.

 

S pozdravem

„Sportu zdar a fotbalu zvlášť“