Propozice

 

Propozice k turnaji v malé kopané

 

 Termín:  pátek 21. srpna 2009 – sobota 22. srpna 2009;

 Pořadatel:  TJ Sokol Semčice;

 Místo konání:  areál TJ Sokol Semčice („Na koupališti“);

 Program:  

 

1600

-

1630

hod

prezence týmů;

1630

-

1645

hod

losování turnaje;

1645

-

1700

hod

příprava úvodního zápasu;

1700

-

0030

hod

průběh turnaje;

0030

-

0100

hod

vyhlášení výsledků;

0100

-

???

hod

volná zábava.

  Startovné:  800,- Kč;

 Způsob platby:  převodem na účet pořadatele č.:161231133/0600 (jako variabilní symbol uveďte kontaktní telefonní číslo, do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a jméno kontaktní osoby).

V případě platby v hotovosti předejte požadovanou částku některé z kontaktních osob: Mareš Pavel (tel. 739730300), Zbyněk Řípa (tel. 733728973), Petr Kerner (tel. 602273549), Michal Mareš (tel. 737902853), Roman Hřebík (tel. 724283240).

 Splatnost:  nejpozději 1 týden před zahájení turnaje, tzn. do 14. července 2009;

 Ceny:  budou připraveny pro první tři týmy, nejlepšího střelce, brankáře a hráče. Turnaj není finančně sponzorován. Ceny jsou pořízeny z prostředků vybraných na startovném.

 Soupiska:  Soupisku hráčů týmu je nutno odevzdat nejpozději před zahájením prvního utkáním. Soupisku je možno v průběhu turnaje doplňovat. Na soupisce týmu může být však maximálně 10 hráčů.

 Rozhodčí:  První utkání řídí pořadatelé (pokud nebudou hrát zahajovací zápas). Ostatní zápasy řídí vždy zástupci týmu, který prohrál předchozí zápas. V případě „střetu zájmů“ bude utkání řídit pořadatel nebo nezaujatý rozhodčí.

 Pojištění:  Turnaj není pojištěn. Start hráčů je na vlastní nebezpečí. Vzít s sebou kartu pojištěnce. Za odložené věci si ručí jejich majitel. Každý hráč je zodpovědný za případné poškození majetku pořadatele, které bude způsobeno jeho zaviněním.

 Hrací plocha:  Antukové hřiště o rozměrech cca 40 x 25m, branky o rozměrech cca 2 x 3m;

 Upozornění:  Hrát je povoleno výhradně v obuvi s hladkou podrážkou (hráčům s hrubou podrážkou je vstup na antukové hřiště zakázán)

Hráč v průběhu hry nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, tvrdé obvazy, apod.).

 Míč:  na kopanou velikost č.5;

 Poznámka:  Pro urychlení hry (poblíž hrací plochy je hasičská nádrž) každý tým bude mít připravený vlastní míč pro hru.

 Soc. zařízení: sprcha a WC k dispozici (voda není pitná);

 Občerstvení:  bude zajištěno v průběhu turnaje, přímo v areálu;

 Ubytování: je možné v areálu TJ Sokol Semčice ve vlastních stanech nebo pod „open sky“.

 Parkování: na parkovišti u hlavní silnice naproti ulice ke „koupališti“;

 Systém turnaje: každý s každým;

 Počet týmů:  dle přihlášek, maximálně však 6 týmů;

 Hrací doba: 2 x 12 minut („čistý čas“). Čas se nastavuje pouze při zranění hráče, evidentním zdržováním hry (zakopáváním míčů atp.), zdlouhavým řešením sporných situací a v jiných nestandardních případech.

Mezi poločasy není přestávka – pouze se přeruší hra na dobu nezbytně nutnou k výměně stran a zahájení hry.

Čekací doba je max. 3 minuty od chvíle, kdy je jeden ze soupeřících týmů připraven ke hře - následuje kontumace 3:0.

Time-out není povolen.

 Počet hráčů: 1 + 5 (Minimální počet hráčů pro nastoupení týmu ke hře je 1 + 4. Při menším počtu hráčů končí utkání kontumačně výsledkem 3:0 pro soupeře.)

 Pravidla:

Střídání: Letmé, pouze v prostoru střídaček, střídající hráč smí vstoupit na plochu až v momentu kdy ji opustí spoluhráč. Špatné střídání a případný "úmyslný zásah" nadlimitního hráče do hry posuzuje a trestá rozhodčí jeho vyloučením, v ostatních případech udělí rozhodčí ŽK.

Auty: Rozehrávají se nohou jako nepřímý kop.

Rohy: Rozehrávají se nohou jako přímý kop.

Standardní situace: Při jejich zahrávání musí být hráč soupeř vzdálen minimálně 5 metrů od míče. Na rozehrání každé situace má hráč limit 5 sekund, pokud v tomto limitu nerozehraje, ztrácí míč a rozehrává soupeř.

Penalta: Rozehrávají se nohou jako přímý kop z vyznačeného místa.

Hra brankáře: Brankář může míč rozehrávat po celém hřišti bez omezení. Míč je ve hře, pokud ho rozehraje rukou nebo položí na zem a již nemusí rozehrávat nohou.

Malá domů dle pravidel fotbalu, při porušení tohoto pravidla se zahrává nepřímý kop z hranice brankoviště, nejblíže od místa přestupku.

Žlutá karta, červená karta: Rozhodčí disponuje žlutou i červenou kartou.

Pokud hráč obdrží v zápase 2. ŽK nebo ČK, je vyloučen na 2 minuty, po dobu trestu hraje tým oslaben, po jeho uplynutí (nebo pokud oslabený tým obdrží branku) nastoupí za potrestaného jiný hráč. Potrestaný hráč již nesmí zasáhnout do probíhajícího utkání a o jeho dalším působení v turnaji rozhoduje pořadatel dle závažnosti přestupku.

Minimální počet hráčů jednoho týmu v průběhu zápasu je 1 + 3, tzn., že mohou být vyloučeni dva hráči najednou, pokud je vyloučený třetí (čtvrtý, atd.) hráč, tresty se odkládají.

Pokud nemůže tým dodržet minimální počet hráčů, rozhodčí ukončí zápas a následuje kontumační výsledek ve prospěch soupeře.

Počet žlutých karet nemá vliv na další působení hráče v turnaji.

Při inzultaci rozhodčího nebo velmi hrubého chování hráče je automaticky vyloučen ze zbytku turnaje, pokud se takového chování dopustí dva a více hráčů, může pořadatel rozhodnout o vyloučení celého týmu z turnaje bez náhrady.

Při nevhodném chování může být člen týmu vykázán z prostoru střídaček, výjimečně ze sportovního areálu.

Bodování zápasů:

     Vítězství = 3 body,

Při nerozhodném výsledku následují dvě penalty na každé straně (dále po jedné až do rozhodnutí). Při penaltovém rozstřelu se mohou střelci opakovat až po druhé sérii. Vítěz rozstřelu získá 2 body, poražený 1 bod,

     Prohra = 0 bodů.

O pořadí a umístění rozhodují:

1. body;

2. vzájemný zápas;

3. rozdíl skóre;

4. větší počet vstřelených branek;

5. menší počet obdržených branek;

6. los.

 

 

 

Ostatní

Kapitán týmu může podat protest a pořadatel v nejkratší době vydá rozhodnutí.

Každý tým je vybaven jednotnou sadou dresů (nejlépe s čísly). Hráč, který nemá dres, nesmí nastoupit do zápasu. Pořadatel zabezpečí sadu rozlišovacích dresů pro případ shodné kombinace barev dresů dvou soupeřících týmů (povinnost převléci se připadá týmu, který je v rozpisu uveden jako host).

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o situacích, které nejsou uvedeny v tomto souhrnu pravidel a své stanovisko sdělí okamžitě.

 S pozdravem  

„Sportu zdar a fotbalu zvlášť“ 

Předseda TJ Sokol Semčice

Ing. Roman HŘEBÍK